licznik :
PUSZCZYKOWSKA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW
www.rowerowo.com.pl
Trasy rowerowe

Rowerowe pagórki Wielkopolski

Co warto zobaczyć
Regulamin wypożyczalni
 1. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Wypożyczającego.
 2. Na okres wypożyczenia roweru zostaje zatrzymany depozyt w postaci jednego dokumentu tożsamości lub kaucja zwrotna w wysokości 900 zł
 3. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
 4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania
 5. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
 6. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię
 7. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są wg cennika
 8. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności
 9. Opłaty za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu
 10. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia roweru bez uzasadnienia
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez klienta.
 12. W przypadku zagubienia kluczyka do zabezpieczenia roweru,klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokosci 30 zł.
(71kB)
Dlaczego warto do nas przyjechać :
design by eProgram.pl 2008-2009